Read(ĐN Tokyo Revengers) Khi yêu chẳng mấy ai bình thường | yuryshu

Read (ĐN Tokyo Revengers) Khi yêu chẳng mấy ai bình thường - IDNEWS24.com

(ĐN Tokyo Revengers) Khi yêu chẳng mấy ai bình thường

Authors: yuryshu

Genre: New Adult

Update: 24-03-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Có đôi khi chúng ta sẽ yêu phải một người hoàn toàn trái ngược với gu của mình...

Couple chính: Ino Haitani x Kazutora Hanemiya

Couple phụ:

Rindou x Sanzu x Ran

Baji x Chifuyu

Kakuchou x Izana

Koko x Inui

Takemichi x Hina

Draken x Mikey

Hakkai x Mitsuya

Hanma x Kisaki

[Đã drop]