Read{ĐN Nhà ái quốc Moriarty} Đóa hồng đỏ | NanaNakamine

Read {ĐN Nhà ái quốc Moriarty} Đóa hồng đỏ - IDNEWS24.com

{ĐN Nhà ái quốc Moriarty} Đóa hồng đỏ

Authors: NanaNakamine

Genre: Fanfiction

Update: 16-11-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Cô là sự xuất hiện không có trong dự tính của anh,một đóa hồng rực rỡ giữa mùa đông buốt giá.Ban đầu chỉ là lợi dụng,rồi thành một người cộng sự và cuối cùng là một thứ không thể thiếu đối với anh.Anh yêu cô ấy,yêu sự xuất hiện không có trước này
"Liam ...anh yêu em chứ"
anh không dám trả lời có ,vì sứ mệnh anh mang trên vai không cho phép anh nói có
"anh xin lỗi Nana à"
CẦM PHÓNG LỢN XIÊN ĐỨA NÀO ĂN CẮP TRUYỆN