Read[ ĐN Naruto + Boruto] (DROP)Sự trở lại của Uzumaki Kazuwa | yangkamui

Read [ ĐN Naruto + Boruto] (DROP)Sự trở lại của Uzumaki Kazuwa - IDNEWS24.com

[ ĐN Naruto + Boruto] (DROP)Sự trở lại của Uzumaki Kazuwa

Authors: yangkamui

Genre: Humor

Update: 26-06-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Đọc kĩ nội dung trước khi xem :

tiếp nối phần một của Đồng nhân Naruto xuyên không vào truyện .

Vì Yang đã nổi hứng đi viết lại một số tình tiết trong phần một, cho nên phần hai Yang cũng sẽ thực hiện như vậy. Nó có thể không được vui và hài hước như trước. Nhưng lỡ rồi nên làm thôi :v