Read[ Đn Fairy Tail ] Jivarna-Bậc Thầy Vũ Khí | TemerB

Read [ Đn Fairy Tail ] Jivarna-Bậc Thầy Vũ Khí  - IDNEWS24.com

[ Đn Fairy Tail ] Jivarna-Bậc Thầy Vũ Khí

Authors: TemerB

Genre: Action

Update: 11-07-2021

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Cô là Jivarna- một bậc thầy vũ khí. Từng là một thành viên của hội quán tiên tộc đã chết đi. Này xuất thân từ hội kín Dino_Darkness một hội kín thờ phụng vị thần của sự tai ương, gieo rắc nổi kinh hoàng cho toàn bộ thế giới. Jivarna là một phó hội có nhiệm vụ xâm nhập vào hội sáng Fairy Tail và đánh cắp lây trái tim tiên tử ở sâu bên trong hội quán.

5 latest Chapters
Chapters