Read[ĐM / SONG TÍNH] XUYÊN VÀO TIỂU THUYẾT MẸ NHỎ, TÔI CHẠY NHANH SỬA CỐT TRUYỆN | Pearain2706

Read [ĐM / SONG TÍNH] XUYÊN VÀO TIỂU THUYẾT MẸ NHỎ, TÔI CHẠY NHANH SỬA CỐT TRUYỆN - IDNEWS24.com

[ĐM / SONG TÍNH] XUYÊN VÀO TIỂU THUYẾT MẸ NHỎ, TÔI CHẠY NHANH SỬA CỐT TRUYỆN

Authors: Pearain2706

Genre: New Adult

Update: 13-10-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Tên truyện: Xuyên vào tiểu thuyết mẹ nhỏ, tôi chạy nhanh sửa cốt truyện
Tên Hán Việt: Xuyên tiến tiểu mẹ văn học ta chạy nhanh sửa cốt truyện
Thể loại: Đam mỹ, song tính, cao H, 18+, 1x1
Tác giả: Arale A Lạp Lôi
Editor: JY

Văn án: Công xuyên vào tiểu thuyết mẹ nhỏ, về sau bản thân sẽ bị vợ và con nuôi cắm sừng. Nhân lúc còn kịp thì đè vợ ra thịt luôn.

✖️ CẢNH BÁO: EDIT THÔ TỤC, THỤ SONG TÍNH CÓ 2 BỘ PHẬN SINH DỤC NAM NỮ, THỤ CÓ NGỰC TO

Edit thỏa niềm đam mê nên không đảm bảo câu từ mượt mà 100% như dân chuyên nghiệp được :))

‼️MANG ĐI THÌ GHI NGUỒN HỘ ‼️