Read[ĐM-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊM | coffeedang

Read [ĐM-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY,

[ĐM-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊM

Authors: coffeedang

Genre: New Adult

Update: 06-02-2023

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Tác giả: Cà Phê Đắng

Thể loại: Vô hạn lưu, chủ thụ, đam mỹ, hệ thống, hắc ám, tâm thần, kinh dị, hài (?), 1x1

Vạn nhân mê mềm mại xinh đẹp thụ x Lắm phân thân, tâm thần biến thái dễ hỏny công

Mạc Dao cái gì cũng nhỏ. Khuôn mặt nhỏ, vóc dáng nhỏ, ngay cả lá gan cũng rất nhỏ. Nhưng không ngờ rằng có một ngày kẻ nhát gan như cậu cũng bị chọn làm người tham gia vào chương trình kinh dị với lý do vì cậu đẹp sẽ hút được nhiều người xem. Mạc Dao chỉ biết sợ hãi mà bỏ chạy nhưng giữa hàng vạn người chơi, boss tâm thần vẫn bám riết lấy cậu không buông.

Boss tâm thần nhìn thiếu niên cuộn tròn trong lòng mình cả người hắn run lên vì sung sướng. Mạc Dao... Mạc Dao... Mạc Dao của hắn...

------------------------------------------------------

Đại khái là một cục bông mềm mại tham gia vào chương trình kinh dị từ tương lai , tưởng rằng mình sẽ chết đầu không ngờ boss nhìn thấy cậu liền hỏny.

Chapters

Mỗi ngày, "mị" đều chăm chỉ làm thêm

[Mở đầu]

Chương trình 1: Ai đã giết chim cổ đỏ? (1)

Chương trình 1: Ai đã giết chim cổ đỏ (2)

Chương trình 1: Ai đã giết chim cổ đỏ (3)

Chương trình 1: Ai đã giết chim cổ đỏ (4)

Chương trình 1: Ai đã giết chim cổ đỏ (5)

Chương trình 1: Ai đã giết chim cổ đỏ (6)

Chương trình 1: Ai đã giết chim cổ đỏ (7)

Chương trình 1: Ai đã giết chim cổ đỏ (8)

Chương trình 1: Ai đã giết chim cổ đỏ (9)

Chương trình 1: Ai đã giết chim cổ đỏ (10)

Chương trình 1: Ai đã giết chim cổ đỏ (11)

Chương trình 1: Ai đã giết chim cổ đỏ (12)

Chương trình 1: Ai đã giết chim cổ đỏ (13)

Chương trình 1: Ai đã giết chim cổ đỏ (14)

Chương trình 1: Ai đã giết chim cổ đỏ (15) - Hết

Chương trình 2: Ngủ ngon Aisha (1)

Chương trình 2: Ngủ ngon Aisha (2)

Chương trình 2: Ngủ ngon Aisha (3)

Chương trình 2: Ngủ ngon Aisha (4)

Chương trình 2: Ngủ ngon Aisha (5)

Chương trình 2: Ngủ ngon Aisha (6)

Chương trình 2: Ngủ ngon Aisha (7)

Chương trình 2: Ngủ ngon Aisha (8)

Chương trình 2: Ngủ ngon Aisha (9)

Chương trình 2: Ngủ Ngon Aisha (10)

Chương trình 2: Ngủ ngon Aisha (11)

Chương trình 2: Ngủ ngon Aisha (12)

Chương trình 2: Ngủ ngon Aisha (13)

Chương trình 2: Ngủ ngon Aisha (14)

Chương trình 2: Ngủ ngon Aisha (15)

Chương trình 2: Ngủ ngon Aisha (16)

Chương trình 2: Ngủ ngon Aisha (17)

Chương trình 2: Ngủ ngon Aisha (18)

Chương trình 2: Ngủ ngon Aisha (19)

Chương trình 2: Ngủ ngon Aisha (20)

Chương trình 2: Ngủ ngon Aisha (21) - Hết

[Ngoại truyện]: Trừng phạt của tử tước

[Nghỉ ngơi]: Chuẩn bị chương trình 3

Chương trình 3: Honey, muốn chơi trò chơi không? (1)

Chương trình 3: Honey, muốn chơi trò chơi không? (2)

Chương trình 3: Honey, muốn chơi trò chơi không? (3)

Chương trình 3: Honey, muốn chơi trò chơi không? (4)

Chương trình 3: Honey, muốn chơi trò chơi không? (5)

Chương trình 3: Honey, muốn chơi trò chơi không? (6)

Chương trình 3: Honey, muốn chơi trò chơi không? (7)

Chương trình 3: Honey, muốn chơi trò chơi không? (8)

Chương trình 3: Honey, muốn chơi trò chơi không? (9)

Chương trình 3: Honey, muốn chơi trò chơi không? (10)

Chương trình 3: Honey, muốn chơi trò chơi không? (11)

Chương trình 3: Honey, muốn chơi trò chơi không? (12)

Chương trình 3: Honey, muốn chơi trò chơi không? (13)

Chương trình 3: Honey, muốn chơi trò chơi không (14)

Chương trình 3: Honey, muốn chơi trò chơi không? (15)

Chương trình 3: Honey, muốn chơi trò chơi không? (16)

Chương trình 3: Honey, muốn chơi trò chơi không? (17)

Chương trình 3: Honey, muốn chơi trò chơi không? (18)

Chương trình 3: Honey, muốn chơi trò chơi không? (19)

Chương trình 3: Honey, muốn chơi trò chơi không? (20)

Chương trình 3: Honey, muốn chơi trò chơi không? (21)

Chương trình 3: Honey, muốn chơi trò chơi không? (22)

Chương trình 3: Honey, muốn chơi trò chơi không? (23) - End

[Ngoại truyện]: Bạn cùng bàn đáng yêu nhất (1)

[Ngoại truyện]: Bạn cùng bàn đáng yêu nhất (2)

[Ngoại truyện]: Bạn cùng bàn đáng yêu nhất (3)

[Ngoại truyện]: Bạn cùng bàn đáng yêu nhất (4)

[Ngoại truyện]: Bạn cùng bàn đáng yêu nhất (5)

[Ngoại truyện]: Bạn cùng bàn đáng yêu nhất (6) - End

Chương trình 4: Đến giờ kể chuyện rồi (1)

Chương trình 4: Đến giờ kể chuyện rồi (2)

Chương trình 4: Đến giờ kể chuyện rồi (3)

Chương trình 4: Đến giờ kể chuyện rồi (4)

Chương trình 4: Đến giờ kể chuyện rồi (5)

Chương trình 4: Đến giờ kể chuyện rồi (6)

Chương trình 4: Đến giờ kể chuyện rồi (7)

Chương trình 4: Đến giờ kể chuyện rồi (8)

Chương trình 4: Đến giờ kể chuyện rồi (9)

Chương trình 4: Đến giờ kể chuyện rồi (10)

[Nghỉ ngơi] Chuẩn bị cho chương trình trực tiếp (1)

[Nghỉ ngơi] Chuẩn bị cho chương trình trực tiếp (2)

Chương trình trực tiếp: Bệnh viện tái sinh (1)

Chương trình trực tiếp: Bệnh viện tái sinh (2)

Chương trình trực tiếp: Bệnh viện tái sinh (3)

Chương trình trực tiếp: Bệnh viện tái sinh (4)

Chương trình trực tiếp: Bệnh viện tái sinh (5)

Chương trình trực tiếp: Bệnh viện tái sinh (6)

Chương trình trực tiếp: Bệnh viện tái sinh (7)

Chương trình trực tiếp: Bệnh viện tái sinh (8)

Chương trình trực tiếp: Bệnh viện tái sinh (9)

Chương trình trực tiếp: Bệnh viện tái sinh (10)

Chương trình trực tiếp: Bệnh viện tái sinh (11)

Chương trình trực tiếp: Bệnh viện tái sinh (12)

Chương trình trực tiếp: Bệnh viện tái sinh (13)

Chương trình trực tiếp: Bệnh viện tái sinh (14)

Chương trình trực tiếp: Bệnh viện tái sinh (15)

Chương trình trực tiếp: Bệnh viện tái sinh (16)

Chương trình trực tiếp: Bệnh viện tái sinh (17)

Chương trình trực tiếp: Bệnh viện tái sinh (18) - End

Chương trình 5: Cô dâu của tà thần (1)

Chương trình 5: Cô dâu của tà thần (2)

Chương trình 5: Cô dâu của tà thần (3)

Chương trình 5: Cô dâu của tà thần (4)