Read[ĐM-Full] Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm - Tuyết Nguyên U Linh | Nam_Nguyet

Read [ĐM-Full] Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm - Tuyết Nguyên U Linh - IDNEWS24.com

[ĐM-Full] Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm - Tuyết Nguyên U Linh

Authors: Nam_Nguyet

Genre: Humor

Update: 12-10-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm

Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh

Editor: Mimi & Mộc Lam

Bela: Lam Yên

Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, NP, có H, huyền huyễn, chủng điền văn, hài, bựa, sinh tử văn (đẻ trứng o.o!!!), HE.

Nhân vật chính: Nhiếp Bất Phàm

Phối hợp diễn: Trương Tam, Lý Tứ, Vương Ngũ, Vệ Minh Chủ,... và tập đoàn bạo tiếu, xuyên không, gà chiến...

Tình trạng edit: 105 chương + 7 PN

Nguồn: https://www.phongkieudabac.com

Chapters

Giới thiệu + Review

Chương 1: Thôn kì lạ

Chương 2: Gặp gỡ ban đầu... quỷ dị

Chương 3: Trộm cũng bó tay

Chương 4: Lòng hiếu kỳ không thể chấp nhận

Chương 5: Hoa Khổng Tước

Chương 6: Thịt Cá

Chương 7: Lý Tiêu Dao

Chương 8: Lạnh lẽo, tĩnh mịch, hư không

Chương 9: Tu sửa

Chương 10: Thái cực

Chương 11: Cơ tình đêm trừ tịch

Chương 12: Thiệp mời

Chương 13: Ngọt ngào không muốn, muốn ăn đòn

Chương 14: Tự vệ là vô tội

Chương 15: Tiền trao cháo múc

Chương 16: Chìa khóa

Chương 17: Trứng

Chương 18: Trẻ nhỏ dễ dạy

Chương 19: Gà bay trứng vỡ

Chương 20: Vấn đề To - Nhỏ

Chương 21: Lãnh thổ

Chương 22: Làm vậy là tội lỗi

Chương 23: Xả thân đuổi địch

Chương 24: Sách gì?

Chương 25: Luyện công chính là luyện "công"

Chương 26: Thức ăn không thể làm nhơ nhuốc

Chương 27: Dùng võ kết bạn

Chương 28: Thay ta canh gác

Chương 29: Đêm hỗn loạn mùa động dục

Chương 30: Đêm hỗn loạn mùa động dục (2)

Chương 31: Mất thân không mất mặt

Chương 32: Bảo hộ nửa bộ kinh thư

Chương 33: Trứng nở Trương Tam công lược

Chương 34: Ba người đại chiến trên giường

Chương 35: Báu vật thiên nhiên Kê Oa thôn

Chương 36: Tiểu Căn và Đại Khí

Chương 37: Bộp Bộp Bộp

Chương 38: Lý trước Vương sau

Chương 39: Nước a nước

Chương 40: Kính Huyền Vũ

Chương 41: Đừng

Chương 42: Không thể nói

Chương 43: Thời kỳ tiến hành khai bảo

Chương 44: Nén Bi Thương

Chương 45: Bị Kẹt

Chương 46: Sự Thật Tàn Khốc

Chương 47: Say

Chương 48: Bảo Vật

Chương 49: Kết thúc hành trình tham bảo quỷ dị

Chương 50: Sinh bệnh dây chuyền

Chương 51: Truyền nhân

Chương 52: Vận động buổi sáng

Chương 53: Thuốc tăng lực

Chương 54: Vàng, bạc và tiền đồng

Chương 55: Ba con gà

Chương 56: Phong cách riêng

Chương 57: Ăn không nói chuyện là không được

Chương 58: Một thân lão luyện

Chương 59: Nhất định không thể mất tất cả

Chương 60: Lời đồn bay xa khi gặp người xảo trá

Chương 61: Căn nhà nhỏ hai người

Chương 62: Quỷ lễ Kê thần

Chương 63: Ước hẹn đêm nay

Chương 64: Lực chiến

Chương 65: Công thủ liên minh

Chương 66: Đăng đường nhập thất

Chương 67: Tạo nghiệp chướng

Chương 68: Thời gian sống cùng Vệ Địch

Chương 69: Thái Bạch

Chương 70: Thị vệ đại ca

Chương 71: Đệ đệ à

Chương 72: Hải - Lục - Không

Chương 73: Dấu vết đàn gà

Chương 74: Rắn cắn

Chương 75: Di chứng rắn cắn

Chương 76: Thôn trưởng bất lương

Chương 77: Chuẩn bị bắt thụ

Chương 78: Quốc Sư

Chương 79: Hoàng Thượng

Chương 80: Xuân Cung Đồ

Chương 81: Trúng độc

Chương 82: Dưỡng bệnh

Chương 83: Nam Sủng Vi Tiểu Bảo

Chương 84: Kim Tử Ra Oai

Chương 85: Yêu Đương Vụng Trộm

Chương 86: Ăn Ở Phủ Quốc Sư

Chương 87: Xuất Môn Đi Dạo

Chương 88: Đại Chiến Vô Nhãn Quân

Chương 89: Mát Xa

Chương 90: Ta Yêu Quốc Sư

Chương 91: Trốn Khỏi Hoàng Cung

Chương 92: Tự Gây Nghiệt Không Thể Sống

Chương 93: Lỗ Lỗ

Chương 94: Canh rong biển sặc sỡ

Chương 95: Anh hùng cứu mỹ nhân là phải trả giá đắt

Chương 96: Trở về

Chương 97: Lão cha và Bất Phàm

Chương 98: Ngửi mùi biết cơ hữu

Chương 99: Nửa tỉnh nửa mê

Chương 100: Biến đổi mới

Chương 101: Sách cấm

Chương 102: Chiến lược của Vương Ngũ

Chương 103: Nói chuyện trong phòng

Chương 104: Truyền triệu

Chương 105: Ở nơi thế ngoại

Chương 106: Phiên ngoại: Đản oa

Chương 107: Phiên ngoại: Lý Hoài

Chương 108: Phiên ngoại: Tư Thần Vũ

Chương 109: Phiên ngoại: Phiền Lạc

Chương 110: Phiên ngoại: Minh đế

Chương 111: Phiên ngoại: Thái Bạch

Chương 112: Lời cuối sách