Read[ĐM-EDIT] Trường mẫu giáo tinh tế | wingwy1401

Read [ĐM-EDIT] Trường mẫu giáo tinh tế - IDNEWS24.com

[ĐM-EDIT] Trường mẫu giáo tinh tế

Authors: wingwy1401

Genre: New Adult

Update: 21-09-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Tác giả: Thủy Tinh Phỉ Thúy Nhục - 水晶翡翠肉
Tình trạng gốc: Hoàn (205 chương - 193 chương chính truyện + 12 phiên ngoại)
Tình trạng edit: ~ing~
Editor: wingwy
Tổng tích phân: 833 654 144
Nguồn raw: MVH Tấn Giang, shubaow, khotangdammy...
Văn án:
Hứa Ý vừa mới tốt nghiệp đại học, không cẩn thận xuyên đến trường mẫu giáo Hồng Tinh.
Nhưng---
Hiệu trưởng trường vừa mới qua đời.
Giáo viên từ chức.
Đầu bếp nghỉ việc.
...Trên lưng cậu còn chồng chất các loại nợ nần, nếu chạy trốn sẽ gặp ngay phải sự nghiêm phạt của tinh tế, nhìn một đám trẻ con tinh tế, cậu quyết định nhận chăm sóc một khoảng thời gian.
Sau một thời gian ngắn:
---Trường mẫu giáo Hồng Tinh đạt được giải thưởng sáng tạo lớn nhất.
---Trường mẫu giáo Hồng Tinh đạt được giải thưởng nhà trẻ kiểu mẫu.
---Trường mẫu giáo Hồng Tinh trở thành nhà trẻ đệ nhất tinh tế.
---Hiệu trưởng trường mẫu giáo Hồng Tinh Hứa Ý trở thành hiệu trưởng trường mẫu giáo ưu tú nhất tinh tế.
...
Hứa Ý: ??? Tui thực sự không muốn giỏi như vậy đâu.
Chú ý:
*Có CP có tuyến tình cảm, có CP có tuyến tình cảm, có CP có tuyến tình cảm (chuyện quan trọng nói ba lần, không thích xem CP thì đừng vào), điềm căn trong sáng, thiết lập riêng rất nhiều, đừng đặt vào hiện thực, đừng đặt vào hiện thực, đừng đặt vào hiện thực (chuyện quan trọng nói ba lần), tất cả vì nội dung truyện mà phục vụ.
Tag: Xuyên qua thời không, tinh tế, điềm văn, trưởng thành.
Nhân vật chính: Hứa Ý ; Nhân vật phụ:
Một câu giới thiệu vắn tắt: Tui thực sự không muốn giỏi như vậy đâu.
Luận đề: Trong nghịch cảnh kh

Chapters

Văn án

Chương 1: Ngày đầu tiên ở nhà trẻ

Chương 2: Ngày thứ hai ở nhà trẻ

Chương 3 + 4

Thông báo cho cơn bão sắp tới

Này là bão thiệt nè :(((

Chương 5: Ngày thứ năm ở trường mẫu giáo

Chương 6: Ngày thứ sáu ở trường mẫu giáo

Chương 7: Ngày thứ bảy ở trường mẫu giáo.

Chương 8: Ngày thứ tám ở trường mẫu giáo

Chương 9: Ngày thứ chín ở trường mẫu giáo

Chương 10: Ngày thứ mười ở trường mẫu giáo

Chương 11: Ngày thứ mười một ở trường mẫu giáo

Chương 12: Ngày thứ mười hai ở trường mẫu giáo

Chương 13: Ngày thứ mười ba ở trường mẫu giáo.

Chương 14: Ngày thứ mười bốn ở trường mẫu giáo.

Chương 15: Ngày thứ mười lăm ở trường mẫu giáo.

Chương 16: Ngày thứ mười sáu ở trường mẫu giáo

Thông báo

Chương 17. Ngày thứ mười bảy ở trường mẫu giáo

Chương 18. Ngày thứ mười tám ở trường mẫu giáo

Chương 19. Ngày thứ mười chín ở trường mẫu giáo.

Chương 20: Ngày thứ hai mười ở trường mẫu giáo.

Chương 21. Ngày thứ hai mươi mốt ở trường mẫu giáo

Chương 22: Ngày thứ hai mươi hai ở trường mẫu giáo

Chương 23: Ngày thứ hai mươi ba ở trường mẫu giáo

Chương 24: Ngày thứ hai mươi tư ở trường mẫu giáo

Chương 25: Ngày thứ hai mươi lăm ở trường mẫu giáo

Chương 26: Ngày thứ hai mươi sáu ở trường mẫu giáo.