Read[Diệp Phát] Hạnh Phúc Bên Người | lynnee_xiao

Read [Diệp Phát] Hạnh Phúc Bên Người - IDNEWS24.com

[Diệp Phát] Hạnh Phúc Bên Người

Authors: lynnee_xiao

Genre: Teen Fiction

Update: 11-12-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Lần nữa lại trao đi chân tâm liệu có nhận được chân tình hay chỉ là hư tình giả ý.
Chỉ mong được cùng người "Trọn kiếp an nhiên, Răng long bạc đầu"
Tướng quân thụ x hoàng tử công
Cơ Phát x Hàn Diệp
___________________________
Tác phẩm đầu tay có gì sai sót mong được góp ý
Cốt truyện ra sao từ từ tôi tính