ReadĐế vương sủng ái (phần 2) | thienbang_ttht

Read Đế vương sủng ái (phần 2) - IDNEWS24.com

Đế vương sủng ái (phần 2)

Authors: thienbang_ttht

Genre: Short Story

Update: 07-04-2019

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Tóm tắt:

Vật lộn suốt mười mấy năm trong mưa bom bão đạn. Lâu Thất quyết định rửa tay gác kiếm quy ẩn giang hồ,nào ngờ vì nhất thời ham chơi muốn lái may bay một mình đi thám hiểm khu vực tam giác quỷ Bermunda, cô đã bị cuốn vào xoáy nước đại dương,sau đó rơi vào lòng 1 người đàn ông. Điên chán rồi,bây giờ cô cố gắng vào vai 1 bông hoa trắng tinh khôi yếu đuối, hắn thì từng bước bóc trần vỏ bọc ngụy trang của cô. Ép cô để lộ bản tính nữ Hán mạnh mẽ của mình. Làm cho cô muốn ngược hắn nhưng tại sao hết lần này đến lần khác đều là cô bị hắn từng bước cởi vỏ bọc thế ?......

Chapters

chương 201:

chương 202:

chương 203:

chương 204:

chương 205:

chương 206:

chương 207:

chương 208:

chương 209:

chương 210:

chương 211:

chương 212:

chương 213:

chương 214:

chương 215:

chương 216:

chương 217:

chương 218:

chương 219:

chương 220:

chương 221:

chương 222:

chương 223:

chương 224:

chương 225:

chương 226:

chương 227:

chương 228:

chương 229:

chương 230:

chương 231:

chương 232:

chương 233:

chương 234:

chương 235:

chương 236:

chương 237:

chương 238:

chương 239:

chương 240:

chương 241:

chương 242:

chương 243:

chương 244:

chương 245:

chương 246:

chương 247:

chương 248:

chương 249:

chương 250:

chương 251:

chương 252:

chương 253:

chương 254:

chương 255:

chương 256:

chương 257:

chương 258:

chương 259:

chương 260:

chương 261:

chương 262:

chương 263:

chương 264:

chương 265:

chương 266:

chương 267:

chương 268:

chương 269:

chương 270:

chương 271:

chương 272:

chương 273:

chương 274:

chương 275:

chương 276:

chương 277:

chương 278:

chương 279:

chương 280:

chương 281:

chương 282:

chương 283:

chương 284:

chương 285:

chương 286:

chương 287:

chương 288:

chương 289:

chương 290:

chương 291:

chương 292:

chương 293:

chương 294:

chương 295:

chương 296:

chương 297:

chương 298:

chương 299:

chương 300:

chương 301:

chương 302:

chương 303:

chương 304:

chương 305:

chương 306:

chương 307:

chương 308:

chương 309:

chương 310:

chương 311:

chương 312:

chương 313:

chương 314:

chương 315:

chương 316:

chương 317:

chương 318:

chương 319:

chương 320:

chương 321:

chương 322:

chương 323:

chương 324:

chương 325:

chương 326:

chương 327:

chương 328:

chương 329:

chương 330:

chương 331:

chương 332:

chương 333:

chương 334:

chương 335:

chương 336:

chương 337:

chương 338:

chương 339:

chương 340:

chương 341:

chương 342:

chương 343:

chương 344:

chương 345:

chương 346:

chương 347:

chương 348:

chương 349:

chương 350:

chương 351:

chương 352:

chương 353:

chương 354:

chương 355:

chương 356:

chương 157:

chương 358:

chương 359:

chương 360:

chương 361:

chương 362:

chương 363:

chương 364:

chương 365:

chương 366:

chương 367:

chương 368:

chương 369:

chương 370:

chương 371:

chương 372:

chương 373:

chương 374:

chương 375:

chương 376:

chương 377:

chương 378:

chương 379:

chương 380:

chương 381:

chương 382:

chương 383:

chương 384:

chương 385:

chương 386:

chương 387:

chương 388:

chương 389:

chương 390:

chương 391:

chương 392:

chương 393:

chương 394:

chương 395:

chương 396:

chương 397:

chương 398:

chương 399:

chương 400: