Read[DC] [Furuya Rei x OC] Thiên Xuân | NgcPhm054

Read [DC] [Furuya Rei x OC] Thiên Xuân - IDNEWS24.com

[DC] [Furuya Rei x OC] Thiên Xuân

Authors: NgcPhm054

Genre: Fanfiction

Update: 30-11-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Mọi người biết tin gì chưa? Sếp của chúng ta - Thanh tra cấp cao của Cục An ninh có một bảo bối mà anh luôn giấu ở sau lưng, không muốn để ai nhìn thấy.
Bảo bối đó là người đã đợi sếp ba năm, nghe nói tên người đó là...

Lưu ý: OOC

Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad