ReadĐấu Phá chi Nạp Lan vô địch ( full ) - Đào ca bá khí | NgLc27

Read Đấu Phá chi Nạp Lan vô địch ( full ) - Đào ca bá khí - IDNEWS24.com

Đấu Phá chi Nạp Lan vô địch ( full ) - Đào ca bá khí

Authors: NgLc27

Genre: Action

Update: 13-01-2017

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Một tên trạch nam mang theo hối đoái hệ thống xuyên qua đến sử thượng đệ nhất Ma Thần, tại độ Thiên Địa Nhân Tam kiếp thành thánh lúc, chết ở Nhân Kiếp bên dưới sau... . .

Chuyển sinh thành Nạp Lan Yên Nhiên cố sự!