Read[Đấu La đọc thể] Đường Môn trưởng lão quan ảnh Đấu La - 霁无月/Tễ Vô Nguyệt | StrayDogsHouse

Read [Đấu La đọc thể] Đường Môn trưởng lão quan ảnh Đấu La - 霁无月/Tễ Vô Nguyệt - IDNEWS24.com

[Đấu La đọc thể] Đường Môn trưởng lão quan ảnh Đấu La - 霁无月/Tễ Vô Nguyệt

Authors: StrayDogsHouse

Genre: Fanfiction

Update: 15-02-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

1. Này bản nguyên trước chính là bởi vì tiểu vũ hiến tế kia một tập sau sinh ra não động, sau lại không nghĩ tới kiên trì viết xuống tới.

2. Một câu tóm tắt: Một người một cái tiểu Tam!! Mỗi người có phân!

3. Liền muốn cho các trưởng bối nhìn xem Tam Vũ tuyệt mỹ tình yêu.

Ghi chú: Tuổi thơ ùa về cũng như đang rảnh nên ngồi trans. Quyển này phần 1 lấy Đấu La Đại Lục 1-2 làm chủ xen lẫn một chút ngoại truyện thần giới, tình trạng đã hoàn, đang chờ chỉnh sửa.

Nguồn: www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=5566920

Copyright Strike: Only in StrayDogsHouse - Wattpad.
You don't have any permission to upload this outside Wattpad !!!