ReadDate A Live Vol 23 : Tohka Memories [ Fanfic ] | Sagamii0101

Read Date A Live Vol 23 : Tohka Memories [ Fanfic ] - IDNEWS24.com

Date A Live Vol 23 : Tohka Memories [ Fanfic ]

Authors: Sagamii0101

Genre: Fanfiction

Update: 28-03-2021

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

-" Cậu là ..."

-" Tên ư ? Tên tớ là Tohka, Yatogami Tohka, một cái tên quý giá, mà tớ nhận được từ một người quý giá, thật tuyệt vời phải không ?"