Read[Danmei] Quần này không bị chật! | GuyaDi4k

Read [Danmei] Quần này không bị chật! - IDNEWS24.com

[Danmei] Quần này không bị chật!

Authors: GuyaDi4k

Genre: Diverse Lit

Update: 19-01-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Tác giả: G.
Thể loại: Đam mỹ, giới giải trí, tổng tài thích làm minh tinh công x ca sĩ thụ, 1x1, trọng sinh, chủ thụ, trước ngược sau ngọt, ngược tra, sảng văn, có bàn tay vàng, thanh thủy văn cặp chính, H văn cặp phụ, HE.
Tiến độ: 2 tuần 1 chương.
Số chương: 30 chương + phiên ngoại.
28/02/2018 ~ 09/12/2018