Read[danmei] Bình Phàm.[Hoàn] | GuyaDi4k

Read [danmei] Bình Phàm.[Hoàn] - IDNEWS24.com

[danmei] Bình Phàm.[Hoàn]

Authors: GuyaDi4k

Genre: Diverse Lit

Update: 11-10-2021

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Tác giả: G
Beta: Uyên Baobei
Thể loại: 1x1, đơn thuần thụ X ôn nhu công, đô thị tình duyên, Trước ngược sau ngọt, HE.
Nhân vật chính: Phong Đình X Dương Phàm.
Nhân vật phụ: Phong Minh, Dương Mai, Uy Nghi, cha mẹ hai bên,...v...v...
Tiên đoán số lượng chương: trên dưới 20 chương và 3 phiên ngoại.
Ngày viết: 12/11/2016 đến ngày

Văn án: câu chuyện về bình phàm thụ ôm đùi ôn nhu công. Nếu cuộc sống không cho cậu tình, cậu sẽ đoạt tiền từ kim chủ!