Read[ Đam Mỹ ] Yêu Người Qua Ngàn Năm | SongBich

Read [ Đam Mỹ ] Yêu Người Qua Ngàn Năm - IDNEWS24.com

[ Đam Mỹ ] Yêu Người Qua Ngàn Năm

Authors: SongBich

Genre: New Adult

Update: 22-05-2018

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Sau khi bị thương Ảnh Nguyệt quên hết nhưng chuyện đã xảy ra. Một người vốn dĩ là người cậu yêu tha thiết lại trở nên xa lạ, một người lần đầu gặp mặt lại đeo bám trong mình tình cảm không phai.
Người đang khóc đó là ai, Ảnh Nguyệt thật ra là ai?
" Oai oán gửi theo gió ngàn,
Âm ti vọng lại muồn vàn xa xăm.
Đây đó hẹn thề trăm năm,
Nguyện rằng ta sẽ chờ người kiếp sau."
Tác giả: Song Bích.
Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đình, Tiền Thế, HE, Nhất Thụ Đa Công. ( 1x1 trá hình )
Xin tôn trọng công sức người viết và không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả.