Read(Đam Mỹ)Tiểu Vô Tâm, Nhận Chúng Ta Yêu | nataBB1215

Read (Đam Mỹ)Tiểu Vô Tâm, Nhận Chúng Ta Yêu - IDNEWS24.com

(Đam Mỹ)Tiểu Vô Tâm, Nhận Chúng Ta Yêu

Authors: nataBB1215

Genre: Diverse Lit

Update: 09-05-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, NP, HE. (Tự cung tự cấp)
Tác giả: nataBB1215
==================================
- mông ta đau quá...
- chúng ta sẽ nhẹ nhàng
- ai? Là ai đang nói?
- hậu cung của ngươi nha, bảo bối...
- ta chỉ chơi qua đường thôi mà...⊂((・▽・))⊃
Đêm đó
- nói, chúng ta là ai?
- khô...không biế...t....ah~~~
- chúng ta là " nam sủng" của ngươi nha, nhớ kỹ...
-27/7/2018
Kết thúc:...