Read[Đam mỹ] Một Tên Bệnh Thần Kinh Nói Yêu Tôi - Tín Độ | andyh976

Read [Đam mỹ] Một Tên Bệnh Thần Kinh Nói Yêu Tôi - Tín Độ - IDNEWS24.com

[Đam mỹ] Một Tên Bệnh Thần Kinh Nói Yêu Tôi - Tín Độ

Authors: andyh976

Genre: Novels

Update: 06-06-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Tên Hán Việt: Nhất Cá Thần Kinh Bệnh Thuyết Ái Ngã
Tác giả: Tín Độ
Số chương: 52 (49 + 3NT)
Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, trinh thám, niên hạ, chủ thụ, 1v1, HE.
Tình trạng bản gốc: hoàn (16/12/2018)
Tình trạng bản edit: đã hoàn | Bìa: Ổ của T
Biên tập: Andy | andy9718.wordpress.com

BẢN EDIT KHÔNG ĐẢM BẢO CHÍNH XÁC 100%
PHI THƯƠNG MẠI CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ
❌ KHÔNG REUP
❌ KHÔNG CHUYỂN VER!

Chapters

Giới thiệu

Chương 1 - Âm Dương Sát (1)

Chương 2 - Âm Dương Sát (2)

Chương 3 - Âm Dương Sát (3)

Chương 4 - Âm Dương Sát (4)

Chương 5 - Mẹ (1)

Chương 6 - Mẹ (2)

Chương 7 - Mẹ (3)

Chương 8 - Mẹ (4)

Chương 9 - Bày tỏ

Chương 10 - Phân liệt

Chương 11 - Lẩu (1)

Chương 12 - Lẩu (2)

Chương 13 - Lẩu (3)

Chương 14 - Lẩu (4)

Chương 15 - Lẩu (5)

Chương 16 - Mỹ Sa (1)

Chương 17 - Mỹ Sa (2)

Chương 18 - Mười tám tầng địa ngục (1)

Chương 19 - Mười tám tầng địa ngục (2)

Chương 20 - Mười tám tầng địa ngục (3)

Chương 21 - Mười tám tầng địa ngục (4)

Chương 22 - Mười tám tầng địa ngục (5)

Chương 23 - Mười tám tầng địa ngục (6)

Chương 24 - Mười tám tầng địa ngục (7)

Chương 25 - Mười tám tầng địa ngục (8)

Chương 26 - Mười tám tầng địa ngục (9)

Chương 27 - Mười tám tầng địa ngục (10)

Chương 28 - Mười tám tầng địa ngục (11)

Chương 29 - Mười tám tầng địa ngục (12)

Chương 30 - Mẹ con (1)

Chương 31 - Mẹ con (2)

Chương 32 - Mẹ con (3)

Chương 33 - Mèo (1)

Chương 34 - Mèo (2)

Chương 35 - Mèo (3)

Chương 36 - Thần khúc (1)

Chương 37 - Thần khúc (2)

Chương 38 - Thần khúc (3)

Chương 39 - Thần khúc (4)

Chương 40 - Thần khúc (5)

Chương 41 - Thần khúc (6)

Chương 42 - Tòa thành vui vẻ (1)

Chương 43 - Tòa thành vui vẻ (2)

Chương 44 - Sương mù (1)

Chương 45 - Sương mù (2)

Chương 46 - Sương mù (3)

Chương 47 - Sương mù (4)

Chương 48 - Sương mù (5)

Chương 49 - Sương mù (6)

Ngoại truyện 1

Ngoại truyện 2

Ngoại truyện 3