Read[Đam Mỹ] [H+++] Honey! Cùng Nằm Mộng Nào - Giá Cá Lục Nguyệt Siêu Hiện Thực | hanhan0201

Read [Đam Mỹ] [H+++] Honey! Cùng Nằm Mộng Nào - Giá Cá Lục Nguyệt Siêu Hiện Thực - IDNEWS24.com

[Đam Mỹ] [H+++] Honey! Cùng Nằm Mộng Nào - Giá Cá Lục Nguyệt Siêu Hiện Thực

Authors: hanhan0201

Genre: Short Story

Update: 30-04-2020

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Tên khác: Thân Ái Nhập Mộng Đi

Tác giả: Giá Cá Lục Nguyệt Siêu Hiện Thực

Thể loại:Muộn tao trì độn tổng tài nhân loại công x tâm cơ dụ người thầy thuốc tâm lý ăn giấc mộng mô thụ, hiện đại, niên thượng, chủ công, H

Số chương: 12 chương chính văn + 1 phiên ngoại

Nguồn: cungcongcong.com

Từ đầu đến cuối chịch chịch chịch, chịch từ trong mộng đến hiện thực...

----

Lê Tu Triết x Dung An Bình, muộn tao trì độn tổng tài nhân loại công x tâm cơ dụ người thầy thuốc tâm lý ăn giấc mộng mô thụ

Hiện đại hỗ sủng (Yêu chiều lẫn nhau), niên thượng song khiết, chủ công, thụ mê hoặc công, 1v1, he, đại khái là rất nhiều H.

----

Viết dưới áp lực lớn,có thể không ngọt xin thông cảm, không cẩu huyết.

...

● Truyện tớ Reup với mục đích đọc offline và chưa xin phép tác giả. Nếu có bất kỳ điều gì phiền lòng từ editor hay tác giả truyện, tớ sẽ gỡ truyện ngay lập tức!