Read[Đam mỹ] Đích Tử Nan Vi - Thạch Đầu Dữ Thủy [Hoàn] | _NTHK_

Read [Đam mỹ] Đích Tử Nan Vi - Thạch Đầu Dữ Thủy [Hoàn] - IDNEWS24.com

[Đam mỹ] Đích Tử Nan Vi - Thạch Đầu Dữ Thủy [Hoàn]

Authors: _NTHK_

Genre: Novels

Update: 15-09-2018

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Tên: Đích Tử Nan Vi (Làm Đích Tử Thật Khó/Đích Tử = Con trai của vợ cả)

Tác giả: Thạch Đầu Dữ Thủy

Chuyển ngữ: Fynnz với sự giúp đỡ của QT (fynnz.wordpress.com)

Thể loại: 1×1, cường cường, cung đình, hầu tước, thiên chi kiêu tử, hài, đấu trí đấu dũng, xuyên không (199 chương)

Theo yêu cầu của editor thì mình sẽ Set Private truyện

Chapters

Văn án

Chương 1 - Minh Trạm

Chương 2 - Minh Kỳ

Chương 3 - Minh Nhã, Minh Phỉ, Minh Diễm

Chương 4 - Cái mạng Ngô Ứng Hùng

Chương 5 - Phụ tử Phạm thị

Chương 6 - Tiến cung

Chương 7 - Dì

Chương 8 - Gia yến

Chương 9 - Đụng tường

Chương 10 - Ra oai phủ đầu và khổ nhục kế

Chương 11 - Chặn giấy Kỳ Lân

Chương 12 - Sảng khoái

Chương 13 - Ngụy Ninh

Chương 14 - Yên tĩnh

Chương 15 - Đánh giá

Chương 16 - Hôn kỳ

Chương 17 - Tiểu Phạm, Lão Phạm

Chương 18 - Phương Thanh

Chương 19 - Cục gạch

Chương 20 - Chiến tranh lạnh

Chương 21 - Thỏa hiệp

Chương 22 - Sống chung

Chương 23 - Đối sách

Chương 24 - Kịch

Chương 25 - Hôn sự

Chương 26 - Biết cái quái gì

Chương 27 - Thịt nướng

Chương 28 - Ngụy An

Chương 29 - Răng cửa

Chương 30 - Biểu diễn tại nhà

Chương 31 - Thỏa mãn

Chương 32 - Hoa đăng

Chương 33 - Vương gia đến

Chương 34 - Điều kiện

Chương 35 - Giáo huấn nhi tử

Chương 36 - Ghế dựa

Chương 37 - Kết cục

Chương 38 - Chỉ số thông minh

Chương 39 - Rút củi

Chuogn 40 - Trách phạt

Chương 41 - Tứ hôn

Chương 42 - Hỗn loạn

Chương 43 - Thiên vị

Chương 44 - Phản tác dụng

Chương 45 - Ly gián

Chương 46 - Về nhà

Chương 47 - Thuyết khách

Chương 48 - Trao quyền

Chương 49 - Hẹp

Chương 50 - Than thở

Chương 51 - Tuyển phi

Chương 52 - Khắc thê

Chương 53 - Kiềm chế

Chương 54 - Ẩn ý

Chương 55 - Sau đó

Chương 56 - Câu tâm

Chương 57 - Ba

Chương 58 - Hồ ly

Chương 59 - Hiểu lầm

Chương 60 - Xung đột

Chương 61 - Chênh lệch

Chương 62 - Nói thẳng

Chương 63 - Ngã bệnh

Chương 64 - Thăng cờ

Chương 65 - Lên tiếng

Chương 66 - Vương Phi

Chương 67 - Chu toàn

Chương 68 - Cách xa

Chương 69 - Bắt đầu

Chương 70 - Phiên ngoại

Chương 71 - Quyết đoán

Chương 72 - Tâm tư

Chương 73 - Năm đó (Nhị)

Chương 74 - Muốn nói

Chương 75 - Nguyễn Gia

Chương 76 - Gặp lại

Chương 77 - Thám hoa

Chương 78 - Nói rõ

Chương 79 - Gia Duệ

Chương 80 - Thế chân vạc

Chương 81 - Nguyễn Phi

Chương 82 - Bí sự

Chương 83- Lăng đầu thanh

Chương 84 - Ngu ngốc!

Chương 85 - Là lạ

Chương 86 - Kén rể

Chương 87 - Luận võ

Chương 88 - Đoạt hôn

Chương 89 - Phụ tử (nhất)

Chương 90 - Phụ tử tranh chấp (nhị)

Chương 91 - Minh Lan

Chương 92 - Bán

Chương 93 - Bất an

Chương 94 - Bí sử

Chương 95 - Nêu lên

Chương 96 - Nhị hôn

Chương 97 - Đoạt quyền (1)

Chương 97 - Đoạt quyền (2)

Chương 98 - Sản nghiệp (1)

Chương 98 - Sản nghiệp (2)

Chương 99 - Uy hiếp (1)

Chương 99 - Uy hiếp (2)

Chương 100 - Trò cười

Chương 101 - Đạt được giao ước

Chương 102 - Nạp phi

Chương 103 - Hoài nghi (1)

Chương 103 - Hoài nghi (2)

Chương 104 - Tắm rửa

Chương 105 - Gừng già và gừng non

Chương 106 - Tính toán

Chương 107 - Nắm chắc thắng lợi

Chương 108 - Hồi trình

Chương 109 - Thương nhân

Chương 110

Chương 111 + 112 - Gặp mặt + Phản ứng

Chương 113 - Nhắc nhở

Chương 114 + 115 - Nghị luận + Phân tích

Chương 116 - Minh Liêm

Chương 117 - Thủ đoạn

Chương 118 - Sự khác nhau

Chương 119 - Thi tập

Chương 120 - Thiên lôi

Chương 121 - Phân liệt

Chương 122 - Dũng mãnh

Chương 123 - Chuyện xưa

Chương 124 - Cân bằng

Chương 125 - Làm hài

Chương 126 - Cao cao

Chương 127 - Vận khí

Chương 128 - Phiên ngoại (Viết thư)

Chương 129 - Mất ngủ

Chương 130 - Bị đào hố

Chương 131 - Thần giao cách cảm

Chương 132 - Không tiếng động

Chương 133 - Dương Trạc

Chương 134 - Đần độn

Chương 135 - Đục túi

Chương 136 - Bất trắc

Chương 137 - Giao tiếp

Chương 138 + 139 - Hại cha

Chương 140 - Sau khi thành hôn

Chương 141 - Vĩnh Ninh

Chương 142 - Tháng Năm

Chương 143 - Tranh đấu nội bộ

Chương 144 - Cảnh giới

Chương 145 - Vĩnh Khang

Chương 146 - Hợp hoan

Chương 147 + 148 - Gây rối

Chương 149 - Sử sách

Chương 150 + 151 - Nguyễn Hầu

Chương 152 - Bẽ mặt

Chương 153 - Giết người

Chương 154 - Muốn động

Chương 155 - Nhập cuộc

Chương 156 - Bí mật

Chương 157 - Phẫn nộ

Chương 158 - Hoàng bào

Chương 159 - Địa chấn

Chương 160 - Trở nên gay gắt

Chương 161 - Phạt trượng

Chương 162 - Hồng Phi

Chương 163 - Hoàng đế nan vi (1)

Chương 164 - Hoàng đế nan vi (2)

Chương 165 - Hoàng đế nan vi (3)

Chương 166 - Hoàng đế nan vi (4)

Chương 167 - Hoàng đế nan vi (5)

Chương 168 - Hoàng đế nan vi (6)

Chương 169 - Hoàng đế nan vi (7)

Chương 170 - Hoàng đế nan vi (8)

Chương 171 - Hoàng đế nan vi (9)

Chương 172 - Hoàng đế nan vi (10)

Chương 173 - Hoàng đế nan vi (11)

Chương 174 - Hoàng đế nan vi (12)

Chương 175 - Hoàng đế nan vi (13)

Chương 176 - Hoàng đế nan vi (14)

Chương 177 - Hoàng đế nan vi (15)

Chương 178 - Hoàng đế nan vi (16)

Chương 179 - Hoàng đế nan vi (17)

Chương 180 - Hoàng đế nan vi (18)

Chương 181 - Hoàng đế nan vi (19)

Chương 182 - Hoàng đế nan vi (20)

Chương 183 - Hoàng đế nan vi (21)

Chương 184 - Hoàng đế nan vi (22)

Chương 185 - Hoàng đế nan vi (23)

Chương 186 - Hoàng đế nan vi (24)

Chương 187 - Hoàng đế nan vi (25)

Chương 188 - Hoàng đế nan vi (26)

Chương 189 - Hoàng đế nan vi (27)

Chương 190 - Hoàng đế nan vi (28)

Chương 191 - Hoàng đế nan vi (29)

Chương 192 - Hoàng đế nan vi (30)

Chương 193 - Hoàng đế nan vi (31)

Chương 194 - Hoàng đế nan vi (32)

Chương 195 - Hoàng đế nan vi (33)

Chương 196 - Minh Phỉ (1)

Chương 197 - Minh Phỉ (2)

Chương 198 - Minh Phỉ (3)

Chương 199 - Hoàng đế nan vi (34)