Read[Đam Mỹ] Cô Dâu Giả Mạo | Lamca520

Read [Đam Mỹ] Cô Dâu Giả Mạo - IDNEWS24.com

[Đam Mỹ] Cô Dâu Giả Mạo

Authors: Lamca520

Genre: Novels

Update: 22-08-2021

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Thể loại: Đam mỹ, cường công nhược thụ, cổ trang
Nếu có thể sớm biết được mọi chuyện đều phải tự mình làm mới có thể có được.

Cũng vì thế cũng không nghĩ ra tại sao tiểu thư lại đối xử với y tốt như thế, là việc không bình thường.

Nhưng nếu bình thường thì không sao,

đằng này lại muốn y thay nàng đi gả cho một nam nhân khác?

Muốn y chết cũng đâu cần phải nhẫn tâm như thế!

Nghe nói cô gia tương lai là một kẻ man rợ ăn sống nuốt tươi.

Chuyến này y đi, không chết cũng bị thương!
210619