Read[Đam Mỹ] Ái Hận - Kiềm Quang (Thích khách liệt truyện đồng nhân văn) | 5149939

Read [Đam Mỹ] Ái Hận - Kiềm Quang (Thích khách liệt truyện đồng nhân văn) - IDNEWS24.com

[Đam Mỹ] Ái Hận - Kiềm Quang (Thích khách liệt truyện đồng nhân văn)

Authors: 5149939

Genre: Non-Fiction

Update: 07-04-2021

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Author : Hạ Du
Nhân vật : Lăng Quang x Công Tôn Kiềm, Cừu Chấn, Mộ Dung Ly, Chấp Minh và một vài nhân vật khác.
Thể loại : Đam mỹ đồng nhân, sinh tử văn, ngược luyến tàn tâm, đế vương si tình mỹ thụ, ngụy ôn nhu tra công, HE/OE/BE tùy cảm nhận của người đọc.
Truyện lấy nhân vật và một phần bối cảnh từ web drama "Thích khách liệt truyện", gọi là đồng nhân vì hình tượng nhân vật và nội dung hoàn toàn khác phim.
Hệ liệt : Tình tuý - Chấp ly.