Read[Đam Edit] không buông bỏ được ✔️ | klawcisus

Read [Đam Edit] không buông bỏ được ✔️ - IDNEWS24.com

[Đam Edit] không buông bỏ được ✔️

Authors: klawcisus

Genre: New Adult

Update: 22-02-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Hai người ở bên nhau đã gần mười năm. Tâm thần Nam Tâm bất ổn, hắn biết, cũng đã tìm đủ cách để 'giúp' người ấy. Hắn có thể làm mọi chuyện, chỉ trừ việc để người ấy rời khỏi mình. Hắn cũng không hiểu vì sao hết người này đến người khác muốn hai người họ phải xa nhau. Nhưng có khi rời khỏi hắn mới là điều tốt nhất.

---

Tên gốc: 放不下 Phóng bất hạ
Tác giả: Bất Nhận Lộ Đích Giang Thi Nhân 不认路的扛尸人
Edit: Klaw vừa ôm mèo vừa đào hố
Thể loại: đam mỹ, đoản văn, niên thượng, gương vỡ lại lành, hiện đại, có yếu tố bệnh trầm cảm & tự sát (cân nhắc trước khi đọc), ngược rồi chữa lành, HE
Nguồn: Kho tàng đam mỹ
Tình trạng bản gốc: Hoàn 19 chương
Tình trạng bản dịch: đã hoàn