ReadĐẠI ĐIỂU THÍ HỮU DỤNG | tranoanh123

Read ĐẠI ĐIỂU THÍ HỮU DỤNG - IDNEWS24.com

ĐẠI ĐIỂU THÍ HỮU DỤNG

Authors: tranoanh123

Genre: Humor

Update: 17-11-2015

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

(Tờ rym to mà để làm éo gì – 鸟大有屁用)

Tác giả: Hắc Ám Chi Quang (黑暗之光)

Thể loại: đam mỹ, hài bỉ, hiện thực hướng, bi đát thầy thuốc công x cường tráng cảnh sát thụ, 1×1, HE

Dịch: Quick Translator, Vdict.com, Padini( 1-44)
: Tư Đồ Tiên( 45- hết)
Beta: Hiên
VĂN ÁN
Làm một ‘Đại’ nam nhân, ta tìm không thấy thích hợp của ta nữ nhân,
Chỉ có thể cùng Tiết Đồng này nam nhân chấp nhận cùng một chỗ .
Mà Tiết Đồng người kia, quả thực là chuyên môn đến ép buộc của ta.
Thanh minh: Văn này vi thiên hiện thực hướng đam mỹ văn,
Không suất ca, không mĩ nam, không phong hoa tuyết nguyệt.
Chỉ có hai trung niên đại thúc đáng khinh mà bưu hãn ở chung sinh hoạt sự kiện.
Ngôi thứ nhất nhân vật chính công,1VS1,HE.
Nội dung nhãn: Cường cường đô thị tình duyên Thiên tác chi hòa tình hữu độc chung
Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Tô Đình Chi, Tiết Đồng
Phối hợp diễn: Lâm Uyển Uyển, Tô Nam
Cái khác: Bi đát thầy thuốc công X cường thế cảnh sát thụ, vô phản công