Read《HOÀN》 ĐẠI CA HỌC ĐƯỜNG VÀ BÉ NGỐC | Danmeismylife

Read 《HOÀN》 ĐẠI CA HỌC ĐƯỜNG VÀ BÉ NGỐC - IDNEWS24.com

《HOÀN》 ĐẠI CA HỌC ĐƯỜNG VÀ BÉ NGỐC

Authors: Danmeismylife

Genre: Short Story

Update: 21-03-2023

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

TÊN TRUYỆN: ĐẠI CA HỌC ĐƯỜNG VÀ BÉ NGỐC
Hán Việt: Giáo bá hòa tiểu sỏa tử
Tác giả: Củ Cải Tinh
Nguồn convert: DuFengYu
Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (11 chương chính văn + 1 phiên ngoại)
Edit: D.A

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hệ thống, Xuyên nhanh, Chủ công, Gương vỡ lại lành, Kiếp trước kiếp này, Đoản văn

*Chú thích:
- Nguyên sang: Tức là nhân vật và cốt truyện được tác giả khai thác từ những câu chuyện có thật xung quanh tác giả.