Read[Đã hoàn - Edit] Trả băng vải lại cho em đi! - Lục Manh Tinh | _sadiekk

Read [Đã hoàn - Edit] Trả băng vải lại cho em đi! - Lục Manh Tinh - IDNEWS24.com

[Đã hoàn - Edit] Trả băng vải lại cho em đi! - Lục Manh Tinh

Authors: _sadiekk

Genre: Novels

Update: 16-08-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Tên truyện: Trả băng vải lại cho em đi!

Tác giả: Lục Manh Tinh

Thể loại: esports, ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, thanh xuân vườn trường, kim bài đề cử 🥇

Editor: Sadie

Tình trạng bản gốc: 79 chương + 2 ngoại truyện (Hoàn chính văn)

Tình trạng bản edit: Đã hoàn

Bìa: From page "Me."

Tích phân trên Tấn giang: 694.850.816

Ngày bắt đầu edit: 10 - 8 - 2020

Băng vải trong tên truyện có nghĩa là: Bandage (băng đít): 绷带 - Bēngdài là một vật được gọi là băng đít hay giấy vệ sinh, loại vật phẩm hồi ít máu và tối đa là 75% máu. Dịch băng vải cho tên truyện nó sang sang.

Chapters

Văn án

Đôi nét về game PUBG

Chương 1: 9 mm

Chương 2: 9 mm

Chương 3: 9 mm

Chương 4: 9 mm

Chương 5: 9 mm

Chương 6: 5.56 mm

Chương 7: 5.56 mm

Chương 8: 5.56 mm

Chương 9: 5.56 mm

Chương 10: 5.56 mm

Chương 11: 7.62 mm

Chương 12: 7.62 mm

Chương 13: 7.62 mm

Chương 14: 7.62 mm

Chương 15: 7.62 mm

Chương 16: 12-gauge

Chương 17: 12 - gauge

Chương 18: 12 - gauge

Chương 19: 12 - gauge

Chương 20: 12 - gauge

Chương 21: 45 ACP

Chương 22: 45 ACP

Chương 23: 45 ACP

Chương 24: 45 ACP

Chương 25: 45 ACP

Chương 26: 300 Magnum

Chương 27: 300 Magnum

Chương 28: 300 Magnum

Chương 29: 300 Magnum

Chương 30: 300 Magnum

Chương 31: Cái chảo

Chương 32: Cái chảo

Chương 33: Cái chảo

Chương 34: Cái chảo

Chương 35: Cái chảo

Chương 36: Holographic Sight

Chương 37: Holographic Sight

Chương 38: Holographic Sight

Chương 39: Holographic Sight

Chương 40: Holographic Sight

Chương 41: Red dot sight

Chương 42: Red dot sight

Chương 43: Red dot sight

Chương 44: Red dot sight

Chương 45: Red dot sight

Chương 46: Scope 2x

Chương 47: Scope 2x

Chương 48: Scope 2x

Chương 49: Scope 2x

Chương 50: Scope 2x

Chương 51: Scope 4x

Chương 52: Scope 4x

Chương 53: Scope 4x

Chương 54: Scope 4x

Chương 55: Scope 4x

Chương 56: Scope 8x

Chương 57: Scope 8x

Chương 58: Scope 8x

Chương 59: Scope 8x

Chương 60: Scope 8x

Chương 61: Scope 15x

Chương 62: Scope 15x

Chương 63: Scope 15x

Chương 64: Scope 15x

Chương 65: Scope 15x

Chương 66: Scope 15x

Chương 67: Tay cầm dọc

Chương 68: Tay cầm dọc

Chương 69: Tay cầm dọc

Chương 70: Tay cầm dọc

Chương 71: Ống giảm thanh

Chương 72: Ống giảm thanh

Chương 73: Ống giảm thanh

Chương 74: Ống giảm thanh

Chương 75: Ống giảm thanh

Chương 76: Đại cát đại lợi

Chương 77: Đại cát đại lợi

Chương 78: Đại cát đại lợi

Chương 79: Đại cát đại lợi