ReadCửu cực yêu tiên | lien_lam

Read Cửu cực yêu tiên - IDNEWS24.com

Cửu cực yêu tiên

Authors: lien_lam

Genre: Paranormal

Update: 06-06-2018

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Cửu cực yêu tiên
Tác giả: Tửu Túy Cửu
Link: www.jjxsw.com/txt/25577.htm
Văn án:
Đại đạo mênh mông, lẻ loi độc hành, tâm chi sở hướng, là vì đạo.
Hạo Nhiên tông tạp dịch đệ tử Tô Cửu, ngẫu nhiên được thượng cổ tẩy tủy linh đan, tẩy tủy Dịch Kinh, đạp tiên lộ! !
Ps: Bổn văn nữ chủ sát phạt quyết đoán! Không tiểu bạch! Không thánh mẫu! Hoan nghênh chư vị đạo hữu nhập hố ~
Ps: Nữ chủ không phải yêu tu không phải yêu tu không phải yêu tu, cũng không phải yêu!
( văn phong thiên ám, vô nam chủ, không mừng chớ nhập )
Tác giả tự định nghĩa nhãn: Tu tiên phấn đấu sát phạt quyết đoán