ReadCưới Chui Với Trung Tá | user12588468

Read Cưới Chui Với Trung Tá - IDNEWS24.com

Cưới Chui Với Trung Tá

Authors: user12588468

Genre: New Adult

Update: 12-07-2018

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh

Thể loại: Quân nhân, Hiện đại, H+++

Cưới là việc trai gái tổ chức rượu lễ công khai, quanh minh chính đại hợp pháp hóa việc sống cùng nhau. Thế nhưng, cô không ngờ thời đại này còn có việc cưới chui, lại còn rơi lên đầu cô!
Cô phải xem mắt với một trung tá và bắt đầu cuộc sống tân hôn ngay! Bi kịch a...