Read[Countryhuman] MỘT LẦN CUỐI CÙNG | meloin2k8

Read [Countryhuman] MỘT LẦN CUỐI CÙNG  - IDNEWS24.com

[Countryhuman] MỘT LẦN CUỐI CÙNG

Authors: meloin2k8

Genre: Spiritual

Update: 23-07-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

" Tôi đã mong chờ rồi lại bị các người phản bội"

Họ phản bội cậu, những người đã từng cắt máu xin thề với cậu. Giờ cậu được giải thoát rồi.

???: "Ai bảo chuyện đó sẽ sảy ra"

Người đó đã kéo cậu sống lại, khiến cậu lại nhìn thấy cảnh người mình thương rời xa ngay trước mắt. Thế giới thật là bất công, cố níu kéo tôi là gì, ai cũng nghĩ tôi là kẻ vô dụng đây thây ? Đến cuối cùng tôi cũng chỉ muốn em hạnh phúc thôi người tôi yêu

________________
Ảnh bìa bác cre là Ask•CountryHumans•SpaceAtmosphere

Còn lại nếu còn đang thêm ảnh nào nữa thì cháu sẽ ghi nguồn ở cuối nha