Read[Chuyển Ver] |YoonTae| (HE) Người Vô Hình, Tôi Bắt Được Cậu Rồi | liliang_yue

Read [Chuyển Ver] |YoonTae| (HE) Người Vô Hình, Tôi Bắt Được Cậu Rồi - IDNEWS24.com

[Chuyển Ver] |YoonTae| (HE) Người Vô Hình, Tôi Bắt Được Cậu Rồi

Authors: liliang_yue

Genre: Paranormal

Update: 10-05-2019

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

-Tác giả: Sứa Nhỏ

-Số chương:
+ Bản gốc: 29 (gồm ngoại truyện)
+ Bản chuyển ver: 30 (gồm ngoại truyện)

-Đây là bộ đam mỹ đầu tiên mị đọc và thấy nhân vật khác hợp với hai bé nhà nên muốn chuyển ver


⚠️⚠️⚠️Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả, vì mị không có cách liên lạc nên ai có ghé đọc xin đừng mang đi đâu⚠️⚠️⚠️