Read[Chuyển ver - VKook] Người bên gối là Trùm Mafia | -letterdayynee-

Read [Chuyển ver - VKook] Người bên gối là Trùm Mafia - IDNEWS24.com

[Chuyển ver - VKook] Người bên gối là Trùm Mafia

Authors: -letterdayynee-

Genre: Fanfiction

Update: 18-07-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Bản gốc: Người bên gối là Trùm Mafia
Nguồn: https://www.wattpad.com/story/200501417?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=-letterdayynee-&wp_originator=v0nulHZIZ7CKCGhnjkIO92p845unkSjrkNXiJJ84wtiAamMu0Prr8AxHXrRq5YyEhXDPXiahbD58i2GcjfncP58iO4KdQRESgQxD1gNyv6rmCDkth8hDkJ%2FQi0s
Author: Eda_ZhanZhan
Tình trạng: Hoàn bản gốc
Độ dài: 16 chương + phiên ngoại

Mình sẽ không chuyển ver phiên ngoại, nếu các bạn muốn đọc thì có thể mua ủng hộ tác giả nha ☺️ vì PN được ra mắt bản PDF nên các bạn muốn đọc có thể liên hệ với tác giả để biết nha ☺️

Chuyển ver: VKook - Người bên gối là Trùm Mafia
Thể loại: Niên hạ, Trùm Mafia công x cảnh sát ôn nhu thụ, tâm lý xã hội, không ngược.
By: Letter
Tình trạng: Hoàn

Nội dung: Điền Chính Quốc là một cảnh sát thuộc đội phòng chống Mafia trong và ngoài nước, anh đang đau đầu vì không triệt được đường dây ngầm trong suốt thời gian dài... nhưng anh cũng không hề biết được người anh cần bắt lại ở cạnh anh hằng ngày còn là chung chăn gối.

Start: 21/03/2021
End: 27/03/2021

Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả

Mong mọi người sẽ ủng hộ fic chuyển ver mới này của tuiii

#10 - btsfanfic (18/01/22)

5 latest Chapters