Read|chuyển ver| |vkook| jungkookie, em thật phiền phức!! | bltohonganh

Read |chuyển ver| |vkook| jungkookie, em thật phiền phức!! - IDNEWS24.com

|chuyển ver| |vkook| jungkookie, em thật phiền phức!!

Authors: bltohonganh

Genre: Fanfiction

Update: 10-06-2019

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

fic gốc: https://www.wattpad.com/story/45183975
bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả fic gốc, sẽ gỡ bỏ nếu có yêu cầu từ tác giả

begin: 2018.02.24
end: 2018.08.05