Read[ Chuyển Ver ] Người điên cũng biết đau [ Hopega ] | mint_sakoreii

Read [ Chuyển Ver ] Người điên cũng biết đau [ Hopega ] - IDNEWS24.com

[ Chuyển Ver ] Người điên cũng biết đau [ Hopega ]

Authors: mint_sakoreii

Genre: Fanfiction

Update: 14-05-2020

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Là người điên cũng biết đau em à! Là người điên cũng biết đau thật đấy!

P/s: Chuyển ver từ chương truyện "Người điên cũng biết đau" thuộc cuốn Thức Dậy, Anh vẫn là mơ - Jun Phạm. Đây là chuyển ver chưa hỏi ý kiến tác giả nên đừng mang truyện đi đâu!

5 latest Chapters
Chapters