ReadChuyện tình Đại Đức | ferramon

Read Chuyện tình Đại Đức - IDNEWS24.com

Chuyện tình Đại Đức

Authors: ferramon

Genre: Fanfiction

Update: 10-12-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Tổng hợp những khoảnh khắc thật của Đại và Đức
Nguyễn Trọng Đại x Phan Văn Đức
03 x 14
Có cả những mẫu truyện linh tinh mình viết nữa :")
Đây là thế giới tưởng tượng của mình, trừ mấy khoảnh khắc thật được ống kính ghi lại thì tất cả những cái khác đều là tưởng tượng.