ReadTôi ship AllVân từ 3Q cho đến AOV, từ HOK đến DNW:))) | FlowerSimpTrang

Read Tôi ship AllVân từ 3Q cho đến AOV, từ HOK đến DNW:))) - IDNEWS24.com

Tôi ship AllVân từ 3Q cho đến AOV, từ HOK đến DNW:)))

Authors: FlowerSimpTrang

Genre: Fanfiction

Update: 06-11-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Tổng hợp oneshot về OTP của tôi thôi.
NOTP của cậu thì đi lẹ, thứ không tiễn.
Cp: Chủ yếu là Lữ Bố x Triệu Vân
AllVân
Author: Quỳnh Hoa
OOC, truyện không dành cho mấy thanh niên nhây bựa quá lố, nghiêm túc quá đà và không ưa văn phong của tôu:)))
Có một số tình tiết PHI LOGIC, kính đề nghị bà con cân nhắc trước khi xem.
Đây chỉ là một vài cái oneshot tôi viết để tìm cảm hứng, xin đừng chửi.
~11/8/2022~