ReadChồng à, anh có thể lưu tâm đến em hơn được không! (Hoàn/Edit/ Sủng Công) | Shirochanxo

Read Chồng à, anh có thể lưu tâm đến em hơn được không! (Hoàn/Edit/ Sủng Công) - IDNEWS24.com

Chồng à, anh có thể lưu tâm đến em hơn được không! (Hoàn/Edit/ Sủng Công)

Authors: Shirochanxo

Genre: New Adult

Update: 07-08-2021

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Tác giả: Tiểu Hương Lư
Beta: Quế Mật
Tên gốc: Tức phụ ngươi có thể cẩn thận chút à!
Số chương : 27 Chương
Nguồn raw: Kinzie
Cover design : @Tori_Ka
Bản edit đã được beta hoàn ngày 5/8/2021.

Văn án

Kết hôn chừng mười năm, ông chồng biến tướng sinh ra tính tình như thiếu nữ.

Tag: Hiện đại, ấm áp, không ngược, hỗ sủng thiên công, nhiều thịt, công được cưng được bao bọc nhõng nhẽo hay ghen hay khóc x thụ trai thẳng khô khan rộng lượng.