Read【 chiết chân 】 《 này ái không hối hận, đào hoa chước 》 | PhieuDu97

Read 【 chiết chân 】 《 này ái không hối hận, đào hoa chước 》 - IDNEWS24.com

【 chiết chân 】 《 này ái không hối hận, đào hoa chước 》

Authors: PhieuDu97

Genre: Novels

Update: 17-03-2021

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Link gốc: https://tieba.baidu.com/p/6019435680?pn=1
Tác giả: Phong quân

Này văn vì tam sinh tam thế thập lý đào hoa trung chiết nhan x bạch thật sự đồng nhân văn.
Bởi vì hành văn không tốt, còn khả năng sẽ ooc thỉnh thứ lỗi!
Bối cảnh:
Bạch thiển đã gả vào Thiên cung, trở thành đường đường chính chính Thái Tử Phi, mà tiểu phượng chín cùng đế quân vì người yêu quan hệ 【 còn vì gả 】