Read[ Chiến Bác ] Memories of sunrise ( Ký ức mặt trời mọc ) | yenyen1121098

Read [ Chiến Bác ] Memories of sunrise ( Ký ức mặt trời mọc ) - IDNEWS24.com

[ Chiến Bác ] Memories of sunrise ( Ký ức mặt trời mọc )

Authors: yenyen1121098

Genre: Fanfiction

Update: 09-11-2020

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Chiến sơn vi vương - Chiến Bác Couple - ZSWW
Memory of sunshine ( THREE SHOTS ): Câu chuyện về quán trà trên đồi hoa hướng dương.
Lời đề tựa : " Lại một mùa hè nữa trôi qua, anh vẫn ở đây chờ em đấy bé con "
----------------------------------------------
Chương 1 : Nón Cối
Chương 2 : Chiếc bánh ngày nắng
Chương 3 : Cánh đồng bí mật