Read[ Chiến- Bác ] Đến Bao Giờ Mới Hiểu Lòng Nhau? | GiangHero2

Read [ Chiến- Bác ] Đến Bao Giờ Mới Hiểu Lòng Nhau?  - IDNEWS24.com

[ Chiến- Bác ] Đến Bao Giờ Mới Hiểu Lòng Nhau?

Authors: GiangHero2

Genre: Diverse Lit

Update: 29-01-2023

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Thể Loại: đời thực, cường cường, phúc hắc ôn nhu bá đạo công X lạnh lùng thụ, sinh tử.

Đôi lời: truyện mang hướng đời thực đi từ quá trình quay Trần Tình Lệnh. Tính cách nhân vật ko giống với thực tế. Bạn nào ko thik có thể next.