Read[CHEOLHAN] - adore you | pissenlit_l

Read [CHEOLHAN] - adore you - IDNEWS24.com

[CHEOLHAN] - adore you

Authors: pissenlit_l

Genre: Fanfiction

Update: 14-10-2021

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

mọi chuyện bắt đầu kể từ khi Seungcheol thua cược và phải nhắn tin cho hot boy của trường - Jeonghan - một người mà anh chưa tiếp xúc bao giờ.