Read[ Chấp Niệm] [𝐑𝐞𝐜𝐨𝐫𝐝 𝐎𝐟 𝐑𝐚𝐠𝐧𝐚𝐫𝐨𝐤 × 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫] [𝐑𝐎𝐑] | Erina_Hajin

Read [ Chấp Niệm] [𝐑𝐞𝐜𝐨𝐫𝐝 𝐎𝐟 𝐑𝐚𝐠𝐧𝐚𝐫𝐨𝐤 × 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫] [𝐑𝐎𝐑] - IDNEWS24.com

[ Chấp Niệm] [𝐑𝐞𝐜𝐨𝐫𝐝 𝐎𝐟 𝐑𝐚𝐠𝐧𝐚𝐫𝐨𝐤 × 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫] [𝐑𝐎𝐑]

Authors: Erina_Hajin

Genre: Fanfiction

Update: 26-01-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

𝑬𝒓𝒊𝒏𝒂_𝑯𝒂𝒋𝒊𝒏

Kẻ mang nỗi nhớ nhung xuống mồ

Kẻ lại ôm chấp niệm tồn tại vạn năm...

Nhẫn đạo của tui là không viết pỏn quá độ cho hộ này :"))