ReadChaeLice - Trường Kỳ One Shot | Mikeng93

Read ChaeLice - Trường Kỳ One Shot - IDNEWS24.com

ChaeLice - Trường Kỳ One Shot

Authors: Mikeng93

Genre: Fanfiction

Update: 15-06-2019

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Truyện Lisapatra muốn chiếm đoạt ta? flop sml nhưng vẫn muốn viết truyện khác.
Trường kỳ one shot nha :")
Nếu các bạn đọc thấy truyện nào hay, nên viết thành fic dài thì cứ bình luận vô nha :3