ReadCh-Cheng! Bạn đang ở lầu 18. | lipidsaccharose

Read Ch-Cheng! Bạn đang ở lầu 18. - IDNEWS24.com

Ch-Cheng! Bạn đang ở lầu 18.

Authors: lipidsaccharose

Genre: Fanfiction

Update: 11-09-2021

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Dành cho tất cả những chiếc thuyền tôi đã, đang và sẽ chèo trên chiếc lầu này.
Cập nhật tùy hứng, mà cảm hứng thì tùy duyên.
Fanfic là fanfic, đời thực là đời thực.
Các em không thuộc về tôi, nhưng những câu chuyện này là do tôi viết, XIN VUI LÒNG ĐỪNG ĐEM ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.
Và cuối cùng, enjoy!