Read「 Casually love 」 | Jimin x you x Jungkook | | Soou_Ahn

Read 「 Casually love 」 | Jimin x you x Jungkook |  - IDNEWS24.com

「 Casually love 」 | Jimin x you x Jungkook |

Authors: Soou_Ahn

Genre: Fanfiction

Update: 30-12-2021

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

"Ai bảo tình yêu ba người là không hạnh phúc ?""Chúng ta chỉ là tình cờ gặp nhau rồi yêu mà thôi..."

"Không phải. Bởi vì tình yêu giữa ba chúng ta chưa từng sinh ra từ sự tình cờ !"

_________

0. Thể loại : ngọt; dễ thương; sủng;...
1. Tình trạng: Chưa hoàn thành.

[Author : Soou_Ahn]

⚠️ LƯU Ý: Tất cả nội dung câu chuyện chỉ là hư cấu, hoàn toàn không có thật.

⚠️ Không sao chép và mang bé con của tớ đi đâu dưới mọi hình thức.


#Ahn💋