Read[Cao H] [Tầm Tấn] Tiểu Bá Vương Cần Được Dạy Dỗ | Peachkvjzsy

Read [Cao H] [Tầm Tấn] Tiểu Bá Vương Cần Được Dạy Dỗ - IDNEWS24.com

[Cao H] [Tầm Tấn] Tiểu Bá Vương Cần Được Dạy Dỗ

Authors: Peachkvjzsy

Genre: Fanfiction

Update: 28-10-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Tác giả: Bất Lưu Triều Ẩn
Thế loại: Cao H, cổ trang, có chút ngược, thụ truy công (một vài đoạn nhỏ thôi), sản nhũ, song tính!

Lục Vi Tầm x Từ Tấn

SONG TÍNH, SẢN NHŨ, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC!!

Văn án:

Từ Tấn là một tiểu bá vương thích ức hiếp dân làng, trêu đùa gái nhà lành. Thật không may cho y, đụng phải một tảng băng di động khiến y vô cùng khó chịu.

Một lần tính kế người ta không thành, thế mà còn lật thuyền trong mương, bị người ta đè xuống thao đến nói không nên lời.

Lúc tỉnh lại, Từ Tấn thầm nghĩ, nơi đó thế mà làm y sảng khoái như vậy!!