Read[Cao H] Không biết đặt tên là gì, nhưng là 18+ | Yuuki_Hina

Read [Cao H] Không biết đặt tên là gì, nhưng là 18+ - IDNEWS24.com

[Cao H] Không biết đặt tên là gì, nhưng là 18+

Authors: Yuuki_Hina

Genre: Novels

Update: 09-03-2023

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Tác giả: Yuuki

Thể loại: Nam nam, đại thúc công, cha chồng x con rể, có tình tiết incest của nhân vật phụ, song tính, 1x1, HE, hơi ngược, từ ngữ THÔ TỤC

Tình trạng: 5 chương (Đã hoàn thành)

Song tính - Song tính khí quan (theo tag trung quốc) - nhân vật có 2 bộ phận SD