ReadCẩn du công chúa -瑾瑜公主- end | meomeomeo299

Read Cẩn du công chúa -瑾瑜公主- end - IDNEWS24.com

Cẩn du công chúa -瑾瑜公主- end

Authors: meomeomeo299

Genre: Novels

Update: 10-10-2018

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Tác giả:Amy báo xã [Amy报社]
( nguyên danh: Xuyên nhanh chi loạn ngày đám mây )
Lấy sai rồi tên, bổn văn phi mau xuyên nga. Vô ký ức nay xuyên cổ 《 cẩn du công chúa 》. Quyển thứ nhất: Kinh thành tiền duyên ( 1-76 chương ) đệ nhị cuốn: Nam hạ tâm can ( 77-130 chương ) văn án: * phụ hoàng, hoàng huynh, Phò mã, cha chồng, thị vệ, triều thần từ từ cùng cẩn du công chúa "Giao tình". * không có điểm mấu chốt cẩn du công chúa, nói muốn khai hậu cung, lại luôn là khai ngã ba đường. * có thể hay không lưu cái ngôn anh. * đánh chết cũng muốn kiên trì ngày càng, đánh chết đánh chết...* thu phí ngàn tự /50po