ReadCác độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi - Sư Cắng | kelju_alone

Read Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi - Sư Cắng - IDNEWS24.com

Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi - Sư Cắng

Authors: kelju_alone

Genre: Diverse Lit

Update: 02-12-2018

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

《读者们,作者被吃掉了- 师亘 》

Giải thích về tên tác giả: Sư của nhà giáo, Cắng của Cắng Cổ (suốt từ xưa đến nay), tên của tác giả đại khái có thể hiểu là mãi mãi là nhà giáo đi ha, *gãi đầu*

Thể loại: đam mỹ, hiện đại, ấm áp, hài, trung khuyển phúc hắc cường công x ngốc cường thụ, 1×1, HE

Cp: Lê Hiên Vũ x Giang Dương

Bản gốc: hoàn (35 chương + 1 tiểu phiên ngoại)