Read[Bungou Stray Dogs] Werewolf and Stray Dogs | Rika_042907

Read [Bungou Stray Dogs] Werewolf and Stray Dogs - IDNEWS24.com

[Bungou Stray Dogs] Werewolf and Stray Dogs

Authors: Rika_042907

Genre: Fanfiction

Update: 26-06-2020

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Disclaimer: Các nhân vật đều thuộc về tác giả Asagiri Kafka.
Summary: Khi Trụ sở Thám tử và Mafia Cảng cùng chơi Ma sói.
Rating: G
Category: General
Author: Rika_042907
Fandom: Bungou Stray Dogs
POV: 1st (Atsushi)